فایل word تحقیق با موضوع اوقات فراغت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحقیق با موضوع اوقات فراغت :

توضیحات:

فایل word تحقیق با موضوع اوقات فراغت

171صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه

افزایش امکانات مادی , کاهش زمان کار روزانه , افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه , پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی , این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی , موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه کشاورزی به 12 سال در جامعه صنعتی و حتی 19 سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یک نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید . تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی , در پرورش انسان و رشد و شکوفایی شخصیت وی و در نهایت تکامل جامعه به حدی است که برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند . ( ساورخانی , 1370 , 764 )

در شهرهای بزرگ تراکم بالای ساختمان , کمبود و قیمت بالای زمانی , مانعی بر سر راه ایجاد اماکن ورزشی , تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساکنین شهر می باشد . از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین , مورد توجه قرار گرفته است . در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یکی از موانع اساسی پرداختن به این امر است . بدین معنی که شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مکلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند . ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پارکها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساکنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از کمبود امکانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری که لزوم توجه به امکانات تفریحی شهری را اشعار می دارند .

شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول کمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینک به یکی از بیست کلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است .

فایل word تحقیق با موضوع اوقات فراغت
فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه 1

1 ـ 1 ـ اوقات فراغت 4

نظریات مرتبط با فراغت 6

اهداف گذران فراغت 7

ویژگیهای فعالیتهای فراغتی 10

کار دلخواه و آزاد در وقت آزاد 11

فراغت و تفریح در دین 13

ابعاد اقتصادی گذران فراغت 14

تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت 15

تقسیم بندی وقت آزاد 17

نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی 19

تأثیر اوقات فراغت در معماری 22

جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت 23

سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران 24

بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت 25

تمهیدات کالبدی و راهکارهای عملی تفریح 27

فضاهای فراغتی تهران 28

مقدمه 28

سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران 30

حکومت صفویه و قاجاریه : 30

حکومت پهلوی اول 31

حکومت پهلوی دوم ( 25 ـ 1320 ش ) : 32

حکومت پهلوی دوم ( 45 ـ 1325 ش ) : 32

حکومت پهلوی دوم ( 57 ـ 1345 ش ) : 33

حکومت جمهوری اسلامی ( بعد از بهمن 1357 ) : 35

تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران 36

1 ـ جمعیت شهری : 36

2 ـ ترکیب سنی جمعیت : 36

3 ـ نظام تعطیلات و مرخصی 40

فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران 41

طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران 42

ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران 43

ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران 44

تحلیل و جمع بندی 47

1 ـ 2 ـ فضاهای جمعی 50

مقدمه 50

1 ـ 2 ـ 1 ـ تمدن و جامعه 50

1 ـ 2 ـ 2 ـ تمدن و شهر 51

1 ـ 2 ـ 3 ـ شهر و حیات مدنی 52

1 ـ 2 ـ 4 ـ فضای جمعی 53

1 ـ 2 ـ 5 ـ فضای شهری 54

کارکردهای فضاهای شهری 59

اهمیت پیاده روی 61

مسافت فضای شهری 62

میدان 63

خیابان 64

1 ـ 3 ـ انسان و طبیعت 65

1 ـ 3 ـ 1 ـ انسان و طبیعت در تمدن ایران 66

1 ـ 4 ـ باغ ایرانی 68

1 ـ باغهای مسطح و کم شیب : 69

2 ـ باغهای شیبدار و صفه بندی شده : 70

3 ـ باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار : 70

1 ـ 4 ـ 1 ـ آب در باغ ایرانی 70

1 ـ 4 ـ 2 ـ گیاه در باغ ایرانی 71

1 ـ 4 ـ 3 ـ اصول طراحی باغ ایران 72

الف ) سلسله مراتب : 72

ب ) تقارن : 72

ج ) مرکزیت : 73

د ) ریتم : 73

هـ ) استقلال و تشخیص فضاها : 73

و ) تنوع در وحدت , وحدت در تنوع : 74

ز ) طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر : 74

1 ـ 5 ـ چشم اندازهای فرهنگی 75

موزائیک وسیع 77

گزینش دشوار 78

حمایت جهانی 79

1 ـ 6 ـ حس قداست 80

1 ـ 7 ـ گردشگری ( توریسم ) 85

1 ـ 7 ـ 1 ـ گردشگری و گردشگران در ایران 86

1 ـ 7 ـ 2 ـ اکوتوریسم 87

امکان سنجی جاذبه های اکوتوریسم در ایران 88

1 ـ 8 ـ طرح منظر 89

1 ـ 8 ـ 1 ـ منظره پردازی 94

1 ـ 8 ـ 1 ـ 1ـ منظره پردازی در هنر اروپا 95

منظره پردازی های آرمانی : 96

منظره پردازی طبیعت گرا : 97

منظره پردازی نمادگرایانه : 97

1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ منظره پردازی در ایران 97

فصل دوم 100

مطالعات بستر 100

فرحزاد در گذر زمان 100

2 ـ 1 ـ شناخت تاریخ منطقه 101

سفر امامزاده داوود 102

درختهای توت وقفی 105

راه امامزاده داوود 106

سنگ مثقال ـ ینجه زار 107

معجزات امامزاده 109

امامزاده داوود ( از توابع قصبه کن ) 111

مطالعات اقلیمی 121

زمین شناسی 121

آب و هوا 125

بارندگی 125

دما 125

یخبندان : 126

فشار جو : 127

نم نسبی : 127

ابرناکی : 127

ساعات آفتابی : 127

باد : 128

ویژگیهای طبیعی 128

زمین لرزه های تاریخی : 128

2 ـ 3 ـ پوشش گیاهی 129

2 ـ 4 ـ مطالعات سازمان فضایی و سیمای منطقه 131

2 ـ 4 ـ 1 ـ شناخت سازمان فضایی : 131

2 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ نظام توزیع عناصر : 131

توده و فضا 131

( تراکم ) 131

کیفیت بناها ( قدمت ) 132

2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ نظام توزیع کاربریها : 132

2 ـ 4 ـ 2 ـ شناخت ساخت فضیی 134

2 ـ 4 ـ 3 شناخت فضای شهری ( جمعی ) 134

تجزیه و تحلیل فضاهای شهری : 135

فضای شهری ( 2 ) 135

نتیجه گیری : 136

2 ـ 4 ـ 4 ـ شناخت سیمای شهر 136

2 ـ 4 ـ 4 ـ 1 ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) 137

عوامل سازنده سیمای بیرونی شهر 137

2 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ سیمای درونی بافت 138

1 ـ راه 138

2 ـ کره 139

3 ـ نشانه 139

4 ـ لبه 140

5 ـ محله 140

2 ـ 5 ـ شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی 141

2 ـ 6 ـ تحولات جمعیتی , اقتصادی و فعالیتی 143

2 ـ 6 ـ 1 ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده 143

2 ـ 6ـ 1 ـ 1 ـ تغییرات اکولوژی اجتماعی 143

2 ـ 6ـ 1 ـ 2 ـ تعارض طبیعت و شهر 144

2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ نا امنی اجتماعی 145

2 ـ 6 ـ 1 ـ 4 ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده 145

2 ـ 6 ـ 2 ـ وضعیت مالکیت اراضی 145

2 ـ 6 ـ 2 ـ 1ـ نحوه حقوقی مالکیت اراضی 146

منابع طبیعی 146

مالکیت عرضی اراضی روستا 146

حرایم و اراضی طرح دار : 147

2 ـ 7 ـ مطالعات منظر محیط 147

2 ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه 148

2 ـ 8 ـ 1 ـ شبکه حمل و نقل 148

2 ـ 9 ـ طرحها و پروژه های مصوب 150

2 ـ 9 ـ 1 ـ کلیات طرح تفصیلی 150

2 ـ 9 ـ 2 ـ طرح جامع قدیم تهران 151

2 ـ 9 ـ 3 ـ طرح اجرایی تهران ( 1350 ) 152

2 ـ 9 ـ 4 ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( 1351 ) 152

2 ـ 9 ـ 5 ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( 1370 ) 152

2 ـ 9 ـ 6 ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( 1374 ) 154

2 ـ 9 ـ 7 ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداری تهران ) 155

نتیجه گیری 155

فصل سوم : 157

امکانات و محدودیتها 157

3 ـ 1 ـ امکانات و محدودیتهای طبیعی 157

امکانات 157

محدودیتها 157

3 ـ 2 ـ امکانات و محدودیتهای کالبدی 158

امکانات 158

محدویتها 158

3 ـ 3 ـ امکانات و محدودیتهای اجتماعی 159

امکانات 159

محدودیتها 159

فصل چهارم : 160

اهداف کلی و اهداف عملیاتی 160

4 ـ 1ـ اهداف کلی 160

4 ـ 2 ـ اهداف عملیاتی 160

فصل پنجم 162

برنامه های پیشنهادی 162

5 ـ 1 ـ برنامه کاربری اراضی 162

اهداف 162

5 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها 162

5 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل 162

اهداف 162

5 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زیر ساختها 162

اهداف 162

5 ـ 3 ـ برنامه مدیریت آب 163

اهداف 163

5 ـ 4 ـ برنامه نظام فضای باز و سبز 163

اهداف 163

5 ـ 5 ـ برنامه طراحی شهری 164

اهداف 164

مقدمه 1
1 ـ 1 ـ اوقات فراغت 4
نظریات مرتبط با فراغت 6
اهداف گذران فراغت 7ویژگیهای فعالیتهای فراغتی 10کار دلخواه و آزاد در وقت آزاد 11فراغت و تفریح در دین 13ابعاد اقتصادی گذران فراغت 14تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت 15تقسیم بندی وقت آزاد 17نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی 19
تأثیر اوقات فراغت در معماری 22
جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت 23
سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران 24بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت 25
تمهیدات کالبدی و راهکارهای عملی تفریح 27فضاهای فراغتی تهران 28مقدمه 28
سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران 30حکومت صفویه و قاجاریه : 30
حکومت پهلوی اول 31حکومت پهلوی دوم ( 25 ـ 1320 ش ) : 32
حکومت پهلوی دوم ( 45 ـ 1325 ش ) : 32حکومت پهلوی دوم ( 57 ـ 1345 ش ) : 33
حکومت جمهوری اسلامی ( بعد از بهمن 1357 ) : 35تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران 36
1 ـ جمعیت شهری : 362 ـ ترکیب سنی جمعیت : 363 ـ نظام تعطیلات و مرخصی 40
فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران 41طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران 42
ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران 43ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران 44
تحلیل و جمع بندی 471 ـ 2 ـ فضاهای جمعی 50
مقدمه 501 ـ 2 ـ 1 ـ تمدن و جامعه 501 ـ 2 ـ 2 ـ تمدن و شهر 51
1 ـ 2 ـ 3 ـ شهر و حیات مدنی 521 ـ 2 ـ 4 ـ فضای جمعی 531 ـ 2 ـ 5 ـ فضای شهری 54
کارکردهای فضاهای شهری 59اهمیت پیاده روی 61مسافت فضای شهری 62
میدان 63خیابان 641 ـ 3 ـ انسان و طبیعت 65
1 ـ 3 ـ 1 ـ انسان و طبیعت در تمدن ایران 661 ـ 4 ـ باغ ایرانی 681 ـ باغهای مسطح و کم شیب : 69
2 ـ باغهای شیبدار و صفه بندی شده : 703 ـ باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار : 701 ـ 4 ـ 1 ـ آب در باغ ایرانی 70
1 ـ 4 ـ 2 ـ گیاه در باغ ایرانی 711 ـ 4 ـ 3 ـ اصول طراحی باغ ایران 72الف ) سلسله مراتب : 72
ب ) تقارن : 72ج ) مرکزیت : 73د ) ریتم : 73
هـ ) استقلال و تشخیص فضاها : 73و ) تنوع در وحدت , وحدت در تنوع : 74ز ) طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر : 74
1 ـ 5 ـ چشم اندازهای فرهنگی 75موزائیک وسیع 77گزینش دشوار 78
حمایت جهانی 791 ـ 6 ـ حس قداست 801 ـ 7 ـ گردشگری ( توریسم ) 85
1 ـ 7 ـ 1 ـ گردشگری و گردشگران در ایران 861 ـ 7 ـ 2 ـ اکوتوریسم 87امکان سنجی جاذبه های اکوتوریسم در ایران 88
1 ـ 8 ـ طرح منظر 891 ـ 8 ـ 1 ـ منظره پردازی 941 ـ 8 ـ 1 ـ 1ـ منظره پردازی در هنر اروپا 95
منظره پردازی های آرمانی : 96منظره پردازی طبیعت گرا : 97منظره پردازی نمادگرایانه : 97
1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ منظره پردازی در ایران 97فصل دوم 100مطالعات بستر 100فرحزاد در گذر زمان 100
2 ـ 1 ـ شناخت تاریخ منطقه 101سفر امامزاده داوود 102درختهای توت وقفی 105راه امامزاده داوود 106
سنگ مثقال ـ ینجه زار 107معجزات امامزاده 109امامزاده داوود ( از توابع قصبه کن ) 111مطالعات اقلیمی 121
زمین شناسی 121آب و هوا 125بارندگی 125دما 125
یخبندان : 126فشار جو : 127نم نسبی : 127
ابرناکی : 127ساعات آفتابی : 127باد : 128
ویژگیهای طبیعی 128زمین لرزه های تاریخی : 1282 ـ 3 ـ پوشش گیاهی 129
2 ـ 4 ـ مطالعات سازمان فضایی و سیمای منطقه 1312 ـ 4 ـ 1 ـ شناخت سازمان فضایی : 1312 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ نظام توزیع عناصر : 131
توده و فضا 131( تراکم ) 131کیفیت بناها ( قدمت ) 132
2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ نظام توزیع کاربریها : 1322 ـ 4 ـ 2 ـ شناخت ساخت فضیی 1342 ـ 4 ـ 3 شناخت فضای شهری ( جمعی ) 134
تجزیه و تحلیل فضاهای شهری : 135فضای شهری ( 2 ) 135نتیجه گیری : 136
2 ـ 4 ـ 4 ـ شناخت سیمای شهر 1362 ـ 4 ـ 4 ـ 1 ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) 137عوامل سازنده سیمای بیرونی شهر 137
2 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ سیمای درونی بافت 1381 ـ راه 1382 ـ کره 1393 ـ نشانه 1394 ـ لبه 1405 ـ محله 1402 ـ 5 ـ شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی 1412 ـ 6 ـ تحولات جمعیتی , اقتصادی و فعالیتی 1432 ـ 6 ـ 1 ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده 1432 ـ 6ـ 1 ـ 1 ـ تغییرات اکولوژی اجتماعی 1432 ـ 6ـ 1 ـ 2 ـ تعارض طبیعت و شهر 1442 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ نا امنی اجتماعی 1452 ـ 6 ـ 1 ـ 4 ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده 1452 ـ 6 ـ 2 ـ وضعیت مالکیت اراضی 1452 ـ 6 ـ 2 ـ 1ـ نحوه حقوقی مالکیت اراضی 146منابع طبیعی 146مالکیت عرضی اراضی روستا 146حرایم و اراضی طرح دار : 1472 ـ 7 ـ مطالعات منظر محیط 1472 ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه 1482 ـ 8 ـ 1 ـ شبکه حمل و نقل 1482 ـ 9 ـ طرحها و پروژه های مصوب 1502 ـ 9 ـ 1 ـ کلیات طرح تفصیلی 1502 ـ 9 ـ 2 ـ طرح جامع قدیم تهران 1512 ـ 9 ـ 3 ـ طرح اجرایی تهران ( 1350 ) 1522 ـ 9 ـ 4 ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( 1351 ) 1522 ـ 9 ـ 5 ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( 1370 ) 1522 ـ 9 ـ 6 ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( 1374 ) 1542 ـ 9 ـ 7 ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداری تهران ) 155نتیجه گیری 155فصل سوم : 157امکانات و محدودیتها 1573 ـ 1 ـ امکانات و محدودیتهای طبیعی 157امکانات 157محدودیتها 1573 ـ 2 ـ امکانات و محدودیتهای کالبدی 158امکانات 158محدویتها 1583 ـ 3 ـ امکانات و محدودیتهای اجتماعی 159امکانات 159محدودیتها 159فصل چهارم : 160اهداف کلی و اهداف عملیاتی 1604 ـ 1ـ اهداف کلی 1604 ـ 2 ـ اهداف عملیاتی 160فصل پنجم 162برنامه های پیشنهادی 1625 ـ 1 ـ برنامه کاربری اراضی 162اهداف 1625 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها 1625 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل 162اهداف 1625 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زیر ساختها 162اهداف 1625 ـ 3 ـ برنامه مدیریت آب 163اهداف 1635 ـ 4 ـ برنامه نظام فضای باز و سبز 163اهداف 1635 ـ 5 ـ برنامه طراحی شهری 164اهداف 164

لینک کمکی