فایل word تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو :

توضیحات:

فایل word تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو

49صفحه قالب ورد قابل ویرایش

فایل word تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو

49صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه که سکونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد, جرم و جنایت, قانون گریزان, فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سکونتگاهها را تعمیم می دادند, دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها, این سکونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقا کیفیت سکونت, دارای همبستگی بالا و پیوندهای محکم اجتماعی و امثال آن معرفی می کنند.

در حالیکه برخی از پژوهشها و نگرشهای پیشین و برخی از نظریات معاصر بر مشخصه هایی چون عدم هضم در متن نظام سرمایه داری ‌(حسامیان, 1358 و سینجر 1358), فاقد تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگ شهری (سوداگر 1369), تسلط فرهنگ فقر و جدایی گزینی توده ای روستایی از شهری و مکان زیست مجرمان, فراریان و قانون گریزان (شکویی 1354 و دلیر 1370), اتکا بر جمعیت و فرهنگ روستایی (Bettison 1958, Lindern 1982, Kunjor 1986) و یا حتی فقدان پیوندهای اجتماعی, پراکندگی و پس افتادگی از زندگی اجتماعی و روند همگونی با آن… (خاتم 1374) تأکید دارند. پژوهشهای دو دهها اخیر ویژگیهای متفاوتی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی این سکونتگاهها ارائه می دهند: جانیس پرلمن از نخستین کسانی است که با کشیدن خط بطلان بر «افسانه های حاشیه نشینی» بر مشخصه های مثبت و بهنجار سکونتگاههای بی ضابطه تأکید و درصدد رفع سو تفاهم ها در رابطه با آنها برآمد؛ پرلمن می نویسد:

در حالیکه پژوهشهای دهه 60 و 70 مهاجرین حومه نشین را توده هایی بی ریشه, رانده شدگان از سرزمین, غریبه های شهری, بی خانمانها, دوره گردها و واماندگان از تطبیق بازندگی مدرن شهری توصیف کرده اند, پژوهشهای دو دهه اخیر به نتایج معکوسی رسیده اند که بیش از مهاجرین روستایی, شهروندان کلانشهرها تمایل به حاشیه نشینی داشته اند: آنها اشاره می دهند که:

از نظر اجتماعی این مجموعه ها به خوبی سازمان یافته, هم بسته بوده و نهادی خاص خود را دارند. از نظر فرهنگی آنها شدیداً خوشبین بوده و به دنبال تحصیلات بهتر و بیشتر برای فرزندان و ارتقا وضع سکونتی خود هستند؛ از نظر اقتصادی آنها سخت کار می کنند و سهم خود را از تولید مصرف می کنند. آنها نه تنها خانه های خود را می سازند بلکه کل جامعه خود را بنا می کنند و زیر ساخت های شهری خود را می سازند؛ آنها به جنبه هایی از سیاست که ارتباط بیشتر و مستقیم تری با زندگیشان دارد آگاه بوده و با آن در می آمیزند و نیز به تغییر پارامترهایی که مرتبط با آنهاست سریعاً پاسخ داده و عموماً از وضعیت آسیب پذیر خود آگاه هستند.

… از نقطه نظر اجتماعی می توانند به شدت ناهمگون باشند. مناطق حاشیه نشین به ندرت محدود به یک ربته یا طبقه اجتماعی است و اغلب طیف وسیعی از مشاغل و قشرهای اجتماعی را می توان در آنها مشاهده کرد. با اینکه این سکونتگاهها نهادی از فقر هستند ولی الزاماً مترادف با آن نیستند. تمام حاشینه نشینان فی النفسه رادیکال یا محافظه کار نیستند و چنانچه در مسائل مرتبط به آنان مشارکت داده شوند می توانند شهروندانی معمولی و مسئول باشند… روابط اجتماعی میان حاشیه نشینان شباهت به مناسبت خانوادگی دارد و بیشتر ارتباطات و کمک های متقابل بین خانوارها و افراد خویشاوند به نوعی جنبه اقتصادی – اجتماعی دارد.

فایل word تحقیق با موضوع مشخصات و ویژگیهای فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو
فهرست برخی ازمطالب:

ویژگیهای این سکونتگاهها 4

5- تجزیه و تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اقتصادی 10

1-5- وضعیت هزینه (درآمد) 10

جدول شماره 86-2, وضعیت هزینه (درآمد) (هزار تومان) 10

2-5- قیمت واحد مسکونی 11

جدول شماره 87-2, قیمت ملک مسکونی در اسلام شهر در سال 1379 (میلیون تومان) 11

3-5- وضعیت ترکیب شغلی در اسلام شهر 12

جدول شماره 88-2, وضعیت ترکیب شغلی شاغلین در اسلام شهر 12

4-5- وضعیت مکان شغل ساکنین در اسلام شهر 13

جدول شماره 89-2, مکان شغل ساکنین در اسلام شهر 13

5-5- وضعیت تغییر (تحرک) شغلی 14

جدول شماره 90-2, وضعیت شغل قبلی و میزان تغییر شغل در اسلام شهر 14

6- تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اجتماعی و فرهنگی در اسلام شهر 15

1-6- ترکیب قوی و مکان سکونت قبلی ساکنین اسلام شهر 15

جدول شماره 91-2, قومیت و ترکیب قومی در اسلام شهر 15

جدول شماره 92-2, محل تولد ساکنین اسلام شهر 16

جدول شماره 93-2, استان/شهرستان محل سکونت قبل از مهاجرت به اسلام شهر 18

2-6- ارتباط ساکنین اسلام شهر با محل تولد 18

جدول شماره 94-2, میزان, شدت و جهت ارتباط با اسلام شهر 19

نسبت شاخص ارتباط 19

میزان ارتباط 19

لینک کمکی