فایل word تحقیق با موضوع خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحقیق با موضوع خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی :

توضیحات:

فایل word تحقیق با موضوع خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی

20صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی

پیوند تعزیه با اسطوره و آیین

بحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزیه و زمان پیدایی تعزیه خوانی در جامعه ایران, دو موضوع بسیار مهم در تاریخ تعزیه پژوهی بوده است. پژوهشگرانی که در زمینه تعزیه و تعزیه خوانی بررسی و تحقیق کرده اند در مورد اصل و منشأ و تاریخ پیدایی تعیه خوانی نظرهایی گاه مشابه و گاه متفاوت با یکدیگر ارائه داده اند. هیچ یک از تعزیه پژوهان نیز در پژوهش های خود در زمینه خاستگاه و پیدایی تعزیه خوانی به یک نتیجه و نظر دقیق و قطعی نرسیده اند و همچنان راه جست و جو و تحقیق درباره این مقوله گشوده مانده است.

در سرزمین های کهن جهان, بیشتر نمایش های کلاسیک رشته پیوندی با نمایش های آیینی و ریشه در اسطوره ها, افسانه ها, عقاید و باورها و به طور کلی فرهنگ عامه مردم داشته اند. مثلاً, آیین نیایش و بزرگداشت دیونیسوس , یا باکوس , خدای تاکستان ها و باروری و شور و جذبه عارفانه, بن مایه نمایش های کلاسیک تراژدی و کمدی یونانی بوده اند. ترائوره (بی تا: 33) با اشاره به این موضوع و استناد به عقیده برخی نویسندگان درباره شکل گرفتن تراژدی و کمدی هجو آمیز یونان بر اساس آیین های سری دیونیسوسی و مراسمی که به افتخار باکوس برپا می شده است, می نویسد: «نمایش های آتن, حتی پس از شناخته شدن به عنوان آثار ادبی و جدایی از مذهب, برای مدتی طولانی بخشی از مراسم جشن و سرور بوده اند».

ایرانیان شیعه نیزبه یقین در ساختن تعزیه و به نمایش درآوردن واقعه های کربلا و حدیث مصائب سیدالشهدا به سنت نمایش های آیینی ایرانیان قدیم و شیوه اجرای مناسبک و آیین های نیاکان خود و پاره ای از عناصر اسطوره ای و حماسی سازنده نمایش های آیینی نظر داشته و از آنها بهره گرفته اند. یکی از نویسندگان مصری می‌نویسد که ایرانیان با پیش زمینه هنر تیاتر که در جامعه داشتند, توانستند از شهادت امام حسین (ع) و اصحابش درام های مذهبی بیافرینند, در صورتی که عرب ها هیچ گاه به این اندیشه نیفتادند که از این وقایع بهره بگیرند, زیرا در میانشان هنر نمایش, سنت نبود (ابوالنقه, 69:1367).

نمایش «مصایب میترا» و «سوگ سیاوش» در ایران به احتمال قوی خاستگاه یا اصلی ترین نمونه از آیین های زمینه ساز نمایش «مصایب امام حسین» و وقایع کربلا بوده و این دو آیین در شکل گیری تعزیه خوانی تأثیر داشته اند.

ایرانیاین مهرپرست به هنگام برگزاری مناسک آیین خود, واقعه «مصایب میترا» را نیز به نمایش درآورده اند. در این نمایش چند تن از نقش آفرینان صورتک هایی بر جهره خود می زدند و روی سکویی که پیروان آیین مهری برای نیایش های مذهبی ساخته بودند, می رفتند و همراه نیایش, واقعه مصایب مهر را نشان می دادند (رضوانی: 167:1357).

در سال مرگ سیاوش, مردم بخارا همراه آیین سوگواری سیاوش شهادت او را نمایش می دادند. در این نمایش, شبیه سیاوش را می ساختند و در عماری یا محملی می‌گذاشتند. این عماری یا محمل که چهار سویش باز بود روی دوش می گرفتند و مویه کنان و سینه زنان در گذرگاه ها می گرداندند.

خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانیپیوند تعزیه با اسطوره و آیینبحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزیه و زمان پیدایی تعزیه خوانی در جامعه ایران, دو موضوع بسیار مهم در تاریخ تعزیه پژوهی بوده است. پژوهشگرانی که در زمینه تعزیه و تعزیه خوانی بررسی و تحقیق کرده اند در مورد اصل و منشأ و تاریخ پیدایی تعیه خوانی نظرهایی گاه مشابه و گاه متفاوت با یکدیگر ارائه داده اند. هیچ یک از تعزیه پژوهان نیز در پژوهش های خود در زمینه خاستگاه و پیدایی تعزیه خوانی به یک نتیجه و نظر دقیق و قطعی نرسیده اند و همچنان راه جست و جو و تحقیق درباره این مقوله گشوده مانده است.در سرزمین های کهن جهان, بیشتر نمایش های کلاسیک رشته پیوندی با نمایش های آیینی و ریشه در اسطوره ها, افسانه ها, عقاید و باورها و به طور کلی فرهنگ عامه مردم داشته اند. مثلاً, آیین نیایش و بزرگداشت دیونیسوس , یا باکوس , خدای تاکستان ها و باروری و شور و جذبه عارفانه, بن مایه نمایش های کلاسیک تراژدی و کمدی یونانی بوده اند. ترائوره (بی تا: 33) با اشاره به این موضوع و استناد به عقیده برخی نویسندگان درباره شکل گرفتن تراژدی و کمدی هجو آمیز یونان بر اساس آیین های سری دیونیسوسی و مراسمی که به افتخار باکوس برپا می شده است, می نویسد: «نمایش های آتن, حتی پس از شناخته شدن به عنوان آثار ادبی و جدایی از مذهب, برای مدتی طولانی بخشی از مراسم جشن و سرور بوده اند».ایرانیان شیعه نیزبه یقین در ساختن تعزیه و به نمایش درآوردن واقعه های کربلا و حدیث مصائب سیدالشهدا به سنت نمایش های آیینی ایرانیان قدیم و شیوه اجرای مناسبک و آیین های نیاکان خود و پاره ای از عناصر اسطوره ای و حماسی سازنده نمایش های آیینی نظر داشته و از آنها بهره گرفته اند. یکی از نویسندگان مصری می‌نویسد که ایرانیان با پیش زمینه هنر تیاتر که در جامعه داشتند, توانستند از شهادت امام حسین (ع) و اصحابش درام های مذهبی بیافرینند, در صورتی که عرب ها هیچ گاه به این اندیشه نیفتادند که از این وقایع بهره بگیرند, زیرا در میانشان هنر نمایش, سنت نبود (ابوالنقه, 69:1367).نمایش «مصایب میترا» و «سوگ سیاوش» در ایران به احتمال قوی خاستگاه یا اصلی ترین نمونه از آیین های زمینه ساز نمایش «مصایب امام حسین» و وقایع کربلا بوده و این دو آیین در شکل گیری تعزیه خوانی تأثیر داشته اند.ایرانیاین مهرپرست به هنگام برگزاری مناسک آیین خود, واقعه «مصایب میترا» را نیز به نمایش درآورده اند. در این نمایش چند تن از نقش آفرینان صورتک هایی بر جهره خود می زدند و روی سکویی که پیروان آیین مهری برای نیایش های مذهبی ساخته بودند, می رفتند و همراه نیایش, واقعه مصایب مهر را نشان می دادند (رضوانی: 167:1357).در سال مرگ سیاوش, مردم بخارا همراه آیین سوگواری سیاوش شهادت او را نمایش می دادند. در این نمایش, شبیه سیاوش را می ساختند و در عماری یا محملی می‌گذاشتند. این عماری یا محمل که چهار سویش باز بود روی دوش می گرفتند و مویه کنان و سینه زنان در گذرگاه ها می گرداندند.

فایل word تحقیق با موضوع خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی
فهرست برخی ازمطالب:

خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی

پیوند تعزیه با اسطوره و آیین

پایگاه تکوین تعزیه خوانی

پیوند تعزیه با دین و مذهب

تعزیه, رفتاری آیینی

تعزیه, تکرار تاریخ در اسطوره

صورت های ادبی و نمایشی تعزیه

تعزیه نامه

تعزیه خوانی

تعزیه خوانی, یک بازی نمایشی مقدس

لینک کمکی