پاورپوینت و اسلاید مدیریت تماس پوستی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت و اسلاید مدیریت تماس پوستی :

پاورپوینت و اسلاید مدیریت تماس پوستی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 24

مفهوم حد عمل
در شرایطی که مطالعات نشان دهد که در کارگاهی غلظت ماده شیمیایی خاصی بیش از نصف حد مجاز تماس باشد, نمیتوان مطمئن بود که کارگر در معرض هیچ خطری نیست. بنابراین در چنین شرایطی باید با انجام یک سری از اقدامات خطر را کاهش داد.
مدیریت تماس پوستی
سازمانی مانند OSHA معیاری را برای خطرناک خواندن کروم از لحاظ وستی ارائه نداده است اما گفته هر گاه این خطر موجود باشد باید از لباس حفاظتی لازم استفاده گردد.
البته OSHA بیان داشته که از راهکار های زیر به عنوان راهنما میتوان استفاده نمود:
داده های بیماری های شغلی گذشته و ارتباط با کروم
بررسی در کارگاه
نمونه برداری پوستی

لینک کمکی