فایل word جزوه درس روستا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جزوه درس روستا :

توضیحات:
فایل ورد فایل word جزوه درس روستا , در حجم 17 صفحه آماده پرینت.

بخشی از متن:
آب وهوا=اقلیم وضعیت آب وهوا دریک پروسه 20میلیون ساله /یک پیش بینی بلندمدت
هواشناسی=یک تاسه روزه 80% /کوتاه مدت
درگذشته های دور,روستاهاازشبکه های ارتباطی برخوردارنبودند.ساختارفضایی روستابراساس نیازآن منطقه شکل میگرفت وروستاهاتولیدومصرف خودراانجام میدادندنه شهرهای دیگر.به دلیل نبودن شبکه راه مبادلاتی باشهرهای پیرامونی نداشتند.ازاین روستاهابراساس زمین زراعی مناسب وداشتن آب مناسب منجربه آبادانی یک روستامیگردند. تنهاارتباط بین روستاهاپرداختن مالیات وسهم ارباب بود.

روستاهاازنظرگرایش استقرارفضایی وارتباطشان باشبکه شهرها3گروه بود:
گروه اول:روستاهایی که دارای امکانات طبیعی مناسب ونزدیک بودن آنهابه شهرهای بزرگ.امکانات طبیعی مثل مزارع چای,برنج درشهرهای ساحلی کاسپین(خزر)داشتن پسته درروستاهای کرمان ورفسنجان,غلات وپنبه درگرگان وآذربایجان ونیشکردرخوزستان
و...

این فایل با فرمت ورد در 17 صفحه آماده پرینت تهیه شده است.

لینک کمکی