فایل word پروژه کارآموزی جهاد کشاورزی صومعه سرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پروژه کارآموزی جهاد کشاورزی صومعه سرا :

دانلود فایل word پروژه کارآموزی جهاد کشاورزی صومعه سرا

قالب: ورد

تعداد صفحه: 24

فایل word پروژه کارآموزی جهاد کشاورزی صومعه سرا
فهرست :

فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

تاریخچه
اهداف و وظایف
شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی
اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی

فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )

تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت
سیستم کاری امور مالی
نحوه اجرای مناقصه
حسابداری مدارک امور مالی
حسابهای اموال
نمونه فرم ها
فصل سوم :

گزارش کارهای انجام شده در دوره کارآموزی

مثال عملیاتی در مورد جهاد کشاورزی
پیشنهاد و انتقاد ها

لینک کمکی