فایل word گزارش کارآموزی شرکت برق کنگاور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گزارش کارآموزی شرکت برق کنگاور :

دانلود فایل word گزارش کارآموزی شرکت برق کنگاور

تعداد صفحه: 88

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

فایل word گزارش کارآموزی شرکت برق کنگاور
فهرست مطا لب:
مقدمه..................................................................................1
فصل اول..............................................................................2
تاریخچه صنعت برق در جهان........................................................3
تاریخچه صنعت برق در ایران........................................................4
فصل دوم..............................................................................7
نقشه ها و استاندارد ها...................................................................8

علائم کد گذاری در دیاگرام های شبکه برق.........................................8
شناسایی اتصال خطوط..................................................................9
شناسایی ترانسفورماتورهای قدرت.................................................10
مشخصات جریان الکتریکی.........................................................10
مقاومت الکتریکی.....................................................................11
توان......................................................................................12
انواع نقشه ها............................................................................14
خطوط انتقال............................................................................14
پایداری شبکه...........................................................................15
خطوط انتقال هوایی...................................................................15
خطوط انتقال زمینی...................................................................16
شبکه های فشار قوی عمومی.......................................................17
فیدر......................................................................................17
فصل سوم.........................................................................19
تعریف پست...........................................................................20
انواع پست.............................................................................20
تقسیم بندی پستها.....................................................................20
پستهای داخلی باز ونیمه باز.......................................................22
پستهای داخلی بسته..................................................................22
پستهای گازی(داخلی و بیرونی)..................................................23
پستهای معمولی بیرونی............................................................24
فصل چهارم(تجهیزات پست)..........................................................25
اجزا تشکیل دهنده پست............................................................26
تغذیه DC ایستگاه....................................................................26
باسبار(شین)...........................................................................26
انواع شین بندی........................................................................27
برقگیر...................................................................................29
ترانس ولتاژ............................................................................32
ترانس ولتاژخازنی(C.V.T).......................................................32
ترانس جریان...........................................................................33
سکسیونر............................................................................34
انتخاب سکسیونرازنظرنوع و مشخصات...................................37
انواع بریکرها(دژنکتورها)....................................................37
استاندارد های کلید قدرت.........................................................37
انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر............................................44
لاین تراپ وPLC (تله موج)....................................................46
ترانسفورماتور قدرت.................................................................48
ساختمان ترانسهای قدرت روغنی.............................................49
قسمتهای اصلی ترانسفورماتور................................................50
1- هسته.....................................................................50
2- سیم پیچی های ترانس................................................51
3- تانک اصلی روغن...................................................51
4- مقره ها (بوشینگ ها)................................................53
سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس....................................54
1- کنسرواتور(منبع انبساط روغن)...................................54
2- تپ چنجر...............................................................55
3- ترمو متر...............................................................57
4- نشان دهنده سطح روغن ............................................58
5- رله بوخهلتز...........................................................58
6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری...................................60
7- رادیاتور................................................................60
8- پمپ هاوفن ها.........................................................60
فصل پنجم (حفاظت).........................................................65
حفاظت...................................................................................66
1- هدف از حفاظت......................................................66
2- انواع حفاظت.........................................................66
3- کاربرد حفاظت......................................................66
انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه................................66
موارداستفاده رله جریان زیاد................................................69
ضمائم.................................................................................71
اینترلاک........................................................................72
تست رله .......................................................................72
تست روغن........................................................................73
نمونه ای از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درایستگاه 400.......74

در یک مجموعه یا سیستم صنعتی یا اقتصادی و یا هر سیستم دیگر که در دستیابی به اهداف معینی فعالیت دارند جهت نیل به اهداف سازمان به عوامل گوناگون نیاز دارد که عبارتند از : مدیریت,برنامه ریزی, تجهیزات مناسب کار, نیروی انسانی ماهر و کارآمد

1- مدیریت: وظیفه مدیریت رهبری و سازماندهی- هدایت وکنترل و تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت جهت رسیدن به اهداف سازمان میباشد.

2- برنامه ریزی: در یک سازمان جهت جلوگیری و کاهش ضایعات و افزایش راندمان نیاز به برنامه ریزی مناسب می باشد. لذا با برنامه ریزی می توان اهداف و خطوط اصلی سازمان را ترسیم نمود. برنامه ریزی بطور کلی تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت,تعیین برنامه های استراتژیک تعیین برنامه های عملیاتی و بودجه بندی می باشد.

3- تجهیزات مناسب کار: تجهیزات چه از نظر کیفی و کمی باید مناسب با نوع فعالیتهایی باشد که جهت رسیدن به اهداف سازمان در نظر گرفته شده است.

4- نیروی انسانی: بی شک هر چه افراد به نسبت کاری که انجام می دهند آگاهی و بینش بیشتری داشته باشند,نسبت به ارتقا راندمان و کاهش ضایعات و همچنین در حفظ ونگهداری تجهیزات کوشاتر می باشد.

لینک کمکی