پاورپوینت و اسلاید شل کننده های عضلات اسکلتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت و اسلاید شل کننده های عضلات اسکلتی :

پاورپوینت و اسلاید شل کننده های عضلات اسکلتی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 28

دارو های بلوک کننده عصب عضله
طبقه بندی
بلوک کننده های دپولاریزان: سوکسینیل کولین
بلوک کننده های غیر دپولاریزاسیون : توبوکورارین

داروهای بلوک کننده غیر دپولاریزاسیون
فارماکوکینتیک
تجویز غیر خوراکی
مکانیسم عمل
بلوک برگشت پذیر گیرنده نیکوتینی
مسدود کردن کانال یونی

لینک کمکی