پاورپوینت و اسلاید شبه پتانسیل فوق هموار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت و اسلاید شبه پتانسیل فوق هموار :

پاورپوینت و اسلاید شبه پتانسیل فوق هموار
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 27

شبه پتانسیل فوق هموار
یکی از اهداف شبه پتانسیل‌ها, تولید شبه پتانسیل‌هایی است که تا حد امکان هموار باشند و در عین حال دقیق بمانند.
برای مثال در محاسبات موج تخت, توابع ظرفیت در مولفه‌های فوریه بسط داده می‌شوند و هزینه محاسبات به شکل توانی از تعداد مولفه‌های فوریه مورد نیاز در محاسبات است.
بنابراین مفهوم بیشترین همواری, رسیدن به کمترین فضای مورد نیاز فوریه برای توصیف ویژگی های ظرفیتی تا دقت مورد نیاز است.
پتانسیل‌های (اندازه پایسته) به دقت مورد نیاز می‌رسند, اما معمولاً همواری از بین می‌رود.
در روش شبه پتانسیل‌های فوق هموار هدف رسیدن به محاسبات دقیق با یک تبدیل است.
مسئله را به شکل تابعی هموار و تابعی حول هر مغز یونی که تغییرات سریع چگالی را بیان می‌کند, برآورده می‌کند.

لینک کمکی