فایل word مقاله روش تدریس ایفای نقش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روش تدریس ایفای نقش :

توضیحات کامل :

فایل word مقاله روش تدریس ایفای نقش در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فایل word مقاله روش تدریس ایفای نقش
فهرست مطالب

مقدمه
هدف اساسی
مفهوم نقش
( مرحله نخست: آمار کردن یا گرم کردن گروه
مرحله‌ دوم: انتخاب شرکت کنندگان بازی نقش
مرحله سوم: صحنه سازی( صحنه آرایی)
مرحله چهارم: آماده کردن تماشاگران
مرحله‌پنجم: اجرای بازی
مرحله ششم: بحث و ارزشیابی
مرحله هفتم: اجرای دوباره بازی نقش
مرحله هشتم:‌ بحث و ارزشیابی
( محاسن و محدودیتهای روش ایفای نقش
الف) محاسن
ب) محدودیتها
منابع و مآخذ

 

لینک کمکی