فایل word گزارش کارآموزی حسابداری حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت پیمانکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گزارش کارآموزی حسابداری حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت پیمانکاری :

توضیحات کامل :

فایل word گزارش کارآموزی حسابداری حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت پیمانکاری در 83 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فایل word گزارش کارآموزی حسابداری حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت پیمانکاری
فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه 
تاریخچه شرکت
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
انواع قراردادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار
مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
ارجاع کار به پیمانکار 
انعقاد قراردادبا پیمانکار 
مدت پنهان 
تاییدات و تعهدات پیمانکار
تعهدات و اختیارات کارفرما
ضمانت نامه انجام تعهدات
پیش پرداخت و ترتیب واریز آن
جریمه تاخیر
اجرا کار ( شروع عملیات ) 
تحویل , تاسیس و تجهیزکارگاه
مخارج دوره اجرای طرح
مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه
مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی
تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
پرداخت وجه صورت وضعیت موقت
خاتمه کار 
تحویل موقت
برچیدن کارگاه
ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
تهیه صورت وضعیت قطعی
تهیه صورت حساب قطعی
تحویل قطعی
هزینه نگهداری در دوره تضمین
سازمان بر اساس وظایف Functional organization       
روسای کارگاهها
وقت نگهداران
حقوق دستمزد 
دستمزد مستقیم
دستمزد غیر مستقیم
حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری
چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد
جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل
تعداد نسخه احکام پرسنلی
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد
پرداخت حقوق و دستمزد
ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی
صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد
تعریف انبار
انواع انبارها
تعریف انبارداری
وظایف انباردار 
کدگذاری کالاها
تعریف وفواید کدگذاری
انواع روشهای کدگذاری
سیستم کدینگ انبار
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن 
انواع فرمهای انبار
انبارگردانی وکنترل انبارها
گردش فیزیکی (Physical flow)
سیستم ارزیابی ادواری موجودیها (Periodic Inventory System):
عوامل مؤثر درتکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد
حد تجدید سفارش
نحوه ثبت مواد صادره از انبار
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی
حسابرسی انبار 
حسابرسی انبارگردانی و موجودی مواد و کالا
اولیه, قطعات یدکی و لوازم مصرفی 
نتیجه گیری 
منابع  
پیوست ها

لینک کمکی